ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံမွာ အသက္ငါးလသားကေန (၇)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိကေလးေတြကို ၀က္သက္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးေထာက္ပံ႔ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ကေမၻာဒီးယားက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခုလိုလုပ္ေဆာင္တာဟာ ၀က္သက္ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကို တားဆီးဖို႔နဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ ရီဘယ္လာအမည္ရွိ ၀က္သက္ေရာဂါကို သုတ္သင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ မိခင္နဲ႔ ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစင္တာ ဥကၠဌ မစၥတာတန္႐ိုသာဗီက အတည္ျပဳေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈကို ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုလိုေဆာင္႐ြက္တာဟာ ၀က္သက္ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္တဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ၀က္သက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးေတြေထာက္ပံ႔ဖို႔ ရည္႐ြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္နဲ႔  စီရင္စု(၁၅)ခုမွာ   (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၇)ရက္ကေန ဧၿပီလ(၃)ရက္ထိေအာင္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ေမလ(၂)ရက္ေန႔ကေန (၉)ရက္ေန႔ထိေအာင္လုပ္ေဆာင္မဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈကို  တစ္ျခားစီရင္စု (၁၁)ခုမွာလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာတန္႐ိုသာဗီက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News