အေမရိကန္က်န္းမာေရးသုေတသီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အသံတိတ္လူသတ္သမားဟု အမ်ားသိၾကသည့္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈ (Heart Attack) ျဖစ္ပြားျပီး ႏွလံုးရပ္တန္႔မႈၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေျခသည္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲေနသူမ်ားတြင္ သာမာန္လူမ်ားထက္  ၄ ဆေက်ာ္ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သုေတသနကို ၅ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူေလ့လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သုေတသနရလဒ္အရ အသက္ ၃၀ မတိုင္မီတြင္ ေဆးေျခာက္ကို ပံုမွန္သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားသည္ ေဆးေျခာက္မသံုး သူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ႏွလံုးၾကြက္သားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄.၆ ဆ ပိုမ်ားေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

အသက္ ၂၀ ေႏွာင္းပိုင္းအရြယ္တြင္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူမ်ားကမူ ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္တန္႔မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃ ဆ ပိုမ်ားသည္ဟုလည္း သိရသည္။  ေဆးေျခာက္ကို ေရ႐ွည္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ စိတ္္က်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္းေရာဂါတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မူမမွန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ ယခုေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ သုေတသန ရလဒ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါ႐ွင္တန္မွာ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ American College of Cardiology ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

Related News