ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအမ်ိဳးသားေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ BTS သည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္း၌သာမက အာရွတစ္လႊားအပါအ၀င္ လက္တေလာေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနမ်ားအရအေမရိကအထိပါ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္စ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ BTS အဖြဲ႕၏ “MIC Drop”  အမည္ရွိေတးသီခ်င္းသစ္မွာအေမရိကန္ iTunes ေတးဂီတဇယား၏ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အ ဆိုပါေတးသီခ်င္းသစ္အား ျမဴးဇစ္ဗီြဒီယိုႏွင့္အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းခန္႔က စတ္ငထုတ္လႊင့္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာသီတင္းပတ္တစ္ပတ္တည္းမွာပင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း (၆၀) ၏ ေတးဂီတဇယားမ်ားအားဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယင္းေတးသီခ်င္းအား BTS အဖြဲ႕ႏွင့္အတူနာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ စတိဗ္ေအအိုကီကလည္း ပါ၀င္အားျဖည့္ထားသည္။ လတ္တေလာတြင္ “MIC Drop” သည္ အေမရိကန္ေတးဂီတဇယား၏ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္ တည္ေနၿပီး YouTube စာမ်က္ႏွာေပၚ စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး (၁၀) နာရီအတြင္း ၾကည့္ရႈသူဦးေရ (၇.၈) သန္းခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

 

 

Related News