နယူးဇီလန္မွ အာဏာရ National Party က အမ္မီနမ္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ Lose Yourself ႏွင့္ သံစဥ္ေတးသြားတူညီေနတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးေၾကာ္ျငာမွာအသုံးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ မူပုိင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ရက္ပ္အဆုိေတာ္ အမ္မီနမ္အားေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၂,၀၀၀ ေပးအပ္ရန္ တရား႐ုံးကအမိန္႕ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းႏုိင္ငံေရးပါတီက ေ႐ြးေကာက္ပမဲဆြယ္ရာတြင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သီခ်င္းသည္အမ္မီနမ္၏ Lose Yourself သီခ်င္းႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်သာကြာျခားခ်က္႐ွိခသည္ဟုတရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ေမလတြင္ အမ္မီနမ္ကNational Party သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈတြင္ ၎၏သီခ်င္းႏွင့္တူညီေနသည့္သီခ်င္းကုိအသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္းတရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီ၏ေ႐ွ႕ေနမ်ားကမူေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာတြင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္သီခ်င္းသည္ အမ္မီနမ္၏ Lose Yourself သီခ်င္းမဟုတ္ဘဲသီခ်င္းေရာင္းခ်တဲ့ Beatboxထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ Eminem-esqueအမည္႐ွိ သီခ်င္းသာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ Lose Yourself သီခ်င္းသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္႐ွိခဲ့သည့္ အမ္မီနမ္ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ8 Mile ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားမ၏ဇာတ္ဝင္ေတးလည္းျဖစ္ျပီး၎၏အေအာင္ျမင္ဆုံးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္လည္းျဖစ္သည္။

 

 

Related News