ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ေဘ့စ္ေဘာခ်န္ပီယံ Ryun Hyun Jin ႏွင့္ ရုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူBaeJi Hyun တို႔သည္ ၄င္းတို႔ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ လက္တြဲေနၾကျခင္းအားမၾကာေသးမီက တရား၀င္ေၾက ညာလုိက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာပြဲကိုလည္းမ်ားမၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ဟုထပ္ေလာင္းသိရသည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္သူသက္တမ္းမွာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ BaeJi Hyun သည္ MBC ရုပ္ သံလိုင္းမွ Sport Plus အားကစားအစီအစဥ္၌အစီအစဥ္တင္ဆက္သူအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

Ryun Hyun Jin ႏွင့္ BaeJi Hyun တို႔ႏွစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္ခန္႔ကတည္းကဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News