ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Be With You ကိုေတာင္ကိုရီးယားက ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီးယင္းဇာတ္ကားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆိုဂ်ီဆပ္ႏွင့္ ဆိုရီဂ်င္တို႔ကတြဲဖက္သရုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လတ္တေလာတြင္ ယင္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအား ျပန္လည္ရိုက္ ကူးႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ရိုက္ကူးေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားအားစတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းLotte Entertainment က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ မူရင္းဂ်ပန္ဇာတ္ကား၏ ေက်ာရိုးအတိုင္းပင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ မွတ္ဥာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအားေသဆံုးသြားၿပီးျဖစ္သည့္ ၄င္း၏ဇနီးသည္ျပန္၀င္စားသည္ဟု ထင္မွတ္ကာ ေမတၱာသက္၀င္ သြားသည့္အေၾကာင္းအား ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးသြားမည့္ အဆိုပါဇာတ္ကားကိုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းရံုတင္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ မင္းသားဆိုဂ်ီဆပ္ကဇနီးသည္ဆံုးပါးသြားၿပီးေနာက္ သားျဖစ္သူကိုတစ္ေယာက္ တည္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရေသာ ၀ူဂ်င္အမည္ရွိ ဇာတ္ေကာင္ေနရာ၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာမင္းသမီးဆိုရီဂ်င္ကမူမွတ္ဥာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

 

Related News