အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးသမားမင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူမာ့ခ္ေဝါလ္ဘာ့ဂ္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၈ သန္းျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမာၻ႕ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎၏ ၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမာၻ႕ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသမီးအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည့္အမ္မာစတုန္းထက္ ဝင္ေငြ ၂ ဆ ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

မာ့ခ္သည္နပန္းသမားဘဝမွမင္းသားျဖစ္လာသည့္ဒိြန္းဂၽြန္ဆင္ (The Rock) ကိုေက်ာ္တက္ကာကမၻာ့ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသားျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။The Rock ကမူ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၆၅ သန္းျဖင့္ ဒုတိယဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသားျဖစ္လာာခဲ့ၿပီးFast & Furious မင္းသားဘင္းန္ဒီဇယ္က ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၅၄.၅ သန္းျဖင့္တတိယေနရာတြင္ရပ္တည္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ တစ္နွစ္အတြက္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသားမင္းသမီးစာရင္းမ်ားကို Forbes မဂၢဇင္းက ျပဳစုစစ္ေဆးျပီးႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီကထြက္ရွိထားသည့္ ၎၏ Transformers ဇာတ္ကားသည္ ဝင္ေငြမေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္းမာ့ခ္ကမူ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသားအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မာ့ခ္သည္ မၾကာမီထြက္ရွိမည့္ Daddy's Home 2 ဇာတ္ကားတြင္လည္း ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

Related News