ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း (James Bond) ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ဆက္လက္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ မေဆာင္မည္ျဖင့္ ျငင္းခံုခန္႔မွန္းသည့္ သတင္းမ်ားကာလအတန္ၾကာထြက္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုအခါတြင္ မင္းသားဒန္နီရယ္ခေရ႔ခ်္က ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုအတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္သူကုိခန္႕မွန္းမႈမ်ားလအတန္ၾကာထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒန္နီရယ္ခေရ႔ခ်္ကသာဆက္လက္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုသည္ကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္ခသည့္ အေမရိကန္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ 'The Late Show' တြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfallႏွင့္ Spectreတုိ႕တြင္ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားခဲ့သည့္ ခေရ႔ခ်္သည္ ယခုအသစ္ထြက္ရွိမည့္ ဇာတ္ကားတြင္ ေနာက္ဆံုးေနျဖင့္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံ႐ိုက္္ကူးမည့္ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္မူ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ခေရ႔ခ်္ ပါ၀င္မည့္ ယခု၂၅ ကားေျမာက္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားသစ္ကုိအေမရိကန္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက၌္ ႐ုံတင္ျပသသြားမည္ဟု Eon Productions ႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၎ရဲ႕ဝက္ဘ္ဆုိကတြင္ ေၾကျငာထားသည္ဟုသိရသည္။ 

 

Related News