အဆိုေတာ္ မင္းသမီးေလးဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္သည္ သူမ၏ Bad Liar ေတးသီခ်င္းဗီဒီယိုတြင္ ၄ ကိုယ္ခြဲကာသ႐ုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေတးသီခ်င္းဗီဒီယိုတြင္ သူမသည္ ႏႈတ္ခမ္းေမြးကားကားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးအသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ပံုစံကြဲျပားသည့္ မိန္းကေလး ၃ အသြင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္နွစ္မ်ားကပံုစံအတိုင္းသ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္ဟုသိရသည္။

သံုးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ထဲတြင္ပိတ္မိေနသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးပါအဝင္ စုစုေပါင္းစ႐ိုက္ ၄ မ်ဳိးႏွင့္ ဆယ္လီနာကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည့္ ဆယ္လီနာ၏ တစ္မူထူးျခားသည့္ အဆိုပါေတးသီခ်င္းဗီဒီယိုဖုိင္ေလးကိုဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းကန္းမာေရးႏွင့္ အခ်စ္ေရးအေျခအေန အ႐ႈပ္အေထြးအခက္အခဲမ်ားခံစားခဲ့ရသည့္ ဆယ္လီနာသည္ ယခုလတ္တေလာတြင္ ခ်စ္သူသစ္  အဆိုေတာ္  The Weekend ႏွင့္ အခ်စ္ေရးသာယာလ်က္ရွိျပီးအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းတက္ၾကြစြာျပန္လည္လႈပ္ရွားလာသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရသည္။

 

Related News