ေကာင္းကင္ယံတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ သို႔မဟုတ္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ပ်ံ၀ဲေနႏိုင္ျပီးအာကာသနားရွိေလထုထဲသို႔ပါ ေရာက္ရွိေအာင္ ပ်ံသန္းႏုိင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးေထာက္လွမ္းေရးေလယာဥ္တစ္စင္းကုိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေဖာ္ ျပသလိုက္သည္ဟုသိရသည္။ ေပေပါင္း ၆၅၆၀၀ (မီတာ၂ ေသာင္း)အျမင့္အထိပ်ံသန္းႏုိင္ၿပီး၊  အာကသထဲတြင္လေပါင္းမ်ားစြာ ပ်ံ၀ဲေနႏုိင္မည့္အဆိုပါ အလြန္ေပ့ါပါးက်စ္လစ္သည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးေထာက္လွမ္းေရးေလယာဥ္ကိုCaihongဟုအမည္ေပးထားျပီးဒ႐ုန္းအၾကီးစားကဲ့သို႔ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာၾကီးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေထာက္လွမ္းၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ကာအဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာေမာင္းသူမဲ့ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ဳိးလည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသသည္။

၎ေလယာဥ္သည္ ဒရုန္းအႀကီးစားကဲ့သုိ႔ အလွမ္းကြာေ၀း သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကိုဖမ္းယူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးေလထုထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာပ်ံ၀ဲကာ ေျမျပင္သို႔သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားေပးပို႔သြားမညႏိုင္မည္ဟုလည္းသိရသည္။ ေလာင္စာဆီမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းသည္ အျမင့္ေပ ၂၆၀၀၀ သာပ်ံသန္းႏိုင္သည့္အတြက္Caihongေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ကိုတီထြင္ႏိုင္မႈသည္ အလြန္ၾကီးမားသည္ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

 

 

Related News