ေမလ ၂၂ ရက္ေန့က ျဗိတိန္ နိုင္ငံမန္ခ်က္စတာျမိဳ႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈအတြင္းအသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာဂ်က္စတင္ဘီဘာႏွင့္ အရီရာနာဂရန္ဒီတို႔ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ အႏုပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲံသည့္One Love Manchester ဂီတပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ညကလန္ဒန္တြင္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခို္က္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာအဆိုပါ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္းလံုျခံဳေရးအထူးတင္းက်ပ္ထားသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါဂီတပြဲလက္မွတ္ကိုစတင္ေရာင္းခ်တဲ့ ေန့တြင္ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း၌ပင္အကုန္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ၎ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကရရွိသည့္ ေငြမ်ားအားလံုးကိုမန္ခ်က္စတာဗုံးေပါက္ကြဲမွုအတြင္းမွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သူမ်ားကိုေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News