ေတာင္ကိုရီးယားေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ SEVENTEEN ၏ လတ္တေလာထြက္ရွိခဲ့ သည့္ AL1 အမည္ရွိ ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းသာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ အေအာင္ျမင္ဆံုး အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး အေခြထြက္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း၌ပင္ အယ္လ္ဘမ္ခ်ပ္ေရ (၂) သိန္းေက်ာ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

ေမလကုန္ကတည္းက ေတာင္ကိုရီးယားတြင္သာမက တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ မကာအို၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔ တြင္ပါ စတင္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခ့ဲရာ တစ္ပတ္တာကာလအတြင္း၌ပင္ အခ်ပ္ေရ (၂) သိန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ Oricon၊ Hanteo အစရွိသည့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေတးအယ္လ္ဘမ္မ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ (၁) ေနရာမွ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔၏ နာမည္ႀကီးအယ္လ္ဘမ္စာရင္းမ်ားတြင္လည္း ထိပ္ တန္းအဆင့္၀င္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

SEVENTEEN အဖြဲ႕၏ အဆိုပါေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္တြင္ AL1၊ Don’t wanna cry၊ Reaction အစရွိသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားသည္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေတးသီခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး Don’t wanna cry ျမဴးဇစ္ ဗီြဒီယိုမွာ ၾကည့္ရႈသူဦးေရ (၄) သိန္းေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ SEVENTEEN အဖြဲ႕၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္ အား ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္းအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

 

 

 

 

Related News