ထိပ္တန္းေကေပါ့အဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ Black Pink သည္ လာမည့္ဇြန္လအတြင္းအႏုပညာဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ ပရိသတ္ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ဟုအဖြဲ႕၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီ YG Entertainment မွေၾကညာလုိက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ Black Pink အဖြဲ႕၏ ပထမဦးဆံုးေတးအယ္လ္ဘမ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးဂီတဗီြဒီယိုသစ္ (၃) ပုဒ္ကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

ယင္းဗီြဒီယိုမ်ားမွာ YouTube ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈ သူဦးေရသန္း (၁၀၀) ေက်ာ္သြားသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ Black Pink အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ျပန္လည္မစတင္မွီပရိသတ္မ်ားအားအႀကိဳေဖ်ာ္ေျဖေပးသည့္အေနျဖင့္ ယခုလအတြင္းဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖရန္ သေဘာတူညီထားသည္ဟုသိရွိရသည္။ Black Pink အဖြဲ႕အားJisoo၊ Jennie၊ Lalisa ႏွင့္ Chae Young အစရွိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ (၄) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News