အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕မွာ မတ္လ(၁၉)ရက္ကတ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ဘဏ္ခြဲတစ္ခုကို ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို  အိႏိၵယႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး လွ်ိဳက်ိဳးေဟြနဲ႔ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ခ်န္စီခ်င္း တို႔နဲ႔အတူ လူ(၃၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မြန္ဘိုင္းဘဏ္ခြဲက ဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြ၊ ေငြလႊဲတာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအေျခစိုက္အေကာင့္ေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ဘ႑ာေရးကိစၥတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မွာပါ။ အခုလိုဘဏ္ခြဲဖြင့္တာဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြလုပ္ထားတဲ့ အေရးပါတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ အိႏိၵယဗဟိုဘဏ္ က တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ဘဏ္ခြဲဖြင့္ဖို႔ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၅.၅၄)ဘီလီယံ႐ွိၿပီး ဒါဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ (၁၃.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္သလို အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္းတ႐ုတ္နဲ႔ေတာင္အာ႐ွရဲ႕ အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ ငံျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News