ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈက (၁၀.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ အေကာက္ခြန္အေထြေထြ ကြပ္ကဲေရးဌာန စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ပထမႏွစ္လအတြင္းတ႐ုတ္ရဲ႕ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးက ယြမ္ေငြ(၄.၅၄)ထရီလီယံ ႐ွိခဲ့ၿပီးဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကကာလတူကထက္ (၀.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ ေႏြဦးရာသီပြဲေတာ္ကိုထည့္မစဥ္းစားရင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေတြက (၁၀.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးဒါဟာ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးမွာေကာင္းတဲ့ဆက္တိုက္အဟုန္ တစ္ခုျဖစ္ေနတာလို႔ တ႐ုတ္စာရင္းအင္းႏွင့္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး လီကီြ၀မ္က ေသာၾကာေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလပ္ရက္ေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ေတြဟာၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ (၉.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီးယြမ္ ေငြ(၁.၈၁)ထရီလီယံေလာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ပိုင္းမွာတ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔ၾကားျဖစ္ပြားေနတဲ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအၿပီးသတ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News