ဇြန္လ(၂၉)ရက္က တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က အရင္္အစိုးရအရာရွိေဟာင္းေတြနဲ႔လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးေတြ ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳမွာ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းကေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေခ်ာင္စီကြမ္ နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက SK ဦးပိုင္လီမီတက္ ၊ဆမ္ေဆာင္းလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီနဲ႔ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က ႏိုင္ငံေပါငး္စံုကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိုကာကြယ္ဖို႔ အတူတကြေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းက ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားလုပ္ငန္းေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံတာေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုျမင့္တင္ဖို႔ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး အသိုက္အအ၀န္းက တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အနာဂတ္မွာဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာကို စိတ္၀င္စားေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္းနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈုကိုလည္း  လိုလားတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News