ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ကားထုတ္လုပ္မႈမွာ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ တိုယိုတာေမာ္တာဟာ ေရာင္းအားစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အသားတင္အျမတ္ရခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ဥေရာပတိုက္တို႔မွာေရာင္းအားျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အျမတ္မ်ားခဲ့တာပါ။ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းရေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ(၂၆၈)ဘီလီယံ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေရာင္းရေငြ(၆.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး အသားတင္အျမတ္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၃)ဘီလီယံ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ အျမတ္(၃၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ အနာဂတ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္ၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမယ္လို႔ တိုယိုတာကုမၸဏီဥကၠ႒ အာကီအို တိုယိုဒါကေျပာပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကအခြန္တိုးေကာက္တာေၾကာင့္ လာမယ့္(၂)ႏွစ္ဆက္ ေရာင္းအားနဲ႔ အျမတ္က်ဖို႔ ႐ွိေနတယ္လို႔ ကုမၸဏီဘက္ကခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ 

 

 

Related News