လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕တန္ဖိုးျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြစုစုေပါင္းက ဧၿပီလမွာ(၁.၀၇)ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈစုစုေပါင္းက ၿပီးခဲ့တဲ့(၁၄)လအတြင္း  အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ပင္ခ်န္ႏြတ္ ဗြန္ေကာပြန္က ေျပာပါတယ္။ လစဥ္ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း(၄၂၂)မ်ိဳးထဲက ဆန္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ သစ္သီး၀လံေတြအပါအ၀င္ ပစၥည္း (၂၃၉)မ်ိဳးက ေစ်းတက္လာခဲ့တယ္လို႔ ဗြန္ေကာပြန္ကေျပာပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လကထက္ (၀.၇၉)ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ပထမေလးလမွာ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈက (၀.၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အခုႏွစ္ရဲ႕ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက (၀.၇)နဲ႔(၁.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာ႐ွိဖို႔ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ 

 

 

Related News