ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လမွာ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈအ႐ွဳပ္ေတာ္ပံုထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေပမဲ့ အခုႏွစ္ပထမ(၃)လအတြက္Facebook ရဲ႕၀င္ေငြျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လမွာFacebookအသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ေပါက္ၾကားခဲ့တဲ့ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုႏွစ္ပထမဆံုး(၃)လမွာ ကုမၸဏီရဲ႕၀င္ေငြေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဇန္န၀ါရီလကေန မတ္လအထိ (၃)လအတြင္း ၀င္ေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ(၈)ဘီလီယံ နီးပါး႐ွိခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္အလားတူကာလမွာေတာ့(၁၁.၉)ဘီလီယံ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ကုမၸဏီဘက္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္စပိုင္းမွာ အျမတ္ေငြေဒၚလာ(၃)ဘီလီယံ႐ွိခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာေတာ့ အျမတ္ေငြေဒၚလာ(၄.၉)ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရေပမဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြက(၂၀၁၈)ႏွစ္စပိုင္းမွာ တာထြက္ ေကာင္းခဲ့တယ္လို႔ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္မာ့ခ္ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က ေျပာပါတယ္။ ကုမၸဏီဘက္က တာ၀န္ပိုယူသြားမယ္လို႔လည္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လမွာ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးလုပ္ငန္းကမ္းဘရစ္ဂ်္ အနယ္လစ္တစ္ကာပါ၀င္ေနတဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈ အ႐ွဳပ္ေတာ္ပံုမွာFacebook ကုမၸဏီလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအ႐ွဳပ္ေတာ္ပံုမွာFacebook အသံုးျပဳသူ(၈၇)သန္းရဲ႕ လူသိ႐ွင္ၾကား အခ်က္အလက္ေတြေပါက္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ Facebook ကုမၸဏီဘက္က ၀န္ခံပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအထိFacebookအသံုးျပဳသူသန္း(၁၄၅၀)႐ွိၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ အသံုးျပဳသူ (၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့တယ္လို႔ ကုမၸဏီဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News