အခုႏွစ္မတ္လမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာ ထိုင္းကုန္တင္ပို႔မႈ(၈)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိမယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္ႏိုင္ေခ်႐ွိေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္တင္ပို႔မႈက (၇.၀၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၂.၃)ဘီလီ ယံအထိ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုႏွစ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္တင္ပို႔မႈဟာ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ေခ်႐ွိေနပါတယ္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစ္ၥည္းေတြနဲ႔ အသင့္စားအစားအစာေတြလို ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ပစၥည္းေတြတင္ပို႔မႈျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာေရးရာဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးပင္ခ်မ္ႏြတ္ ဗြန္ေကာ္ပြန္က ဧၿပီလ(၂၃)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမ(၃) လမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္တင္ပို႔မႈက (၁၁.၂၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၂.၈၂)ဘီလီယံ႐ွိ တယ္လို႔လည္း ဗြန္ေကာ္ပြန္ကေျပာပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္တဲ့ ႏွစ္စဥ္ကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈက အခုႏွစ္မွာ(၈)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္တက္ဖို႔ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရည္မွန္း ထားၿပီး အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကိုတင္ပို႔တဲ့ကုန္ပစ္ၥည္းေတြကို အခြန္တိုးေကာက္သြားမွာကေန ထိုင္းႏိုင္ငံက သက္သာဖြယ္ ႐ွိေနတယ္လို႔လည္း ဗန္ေကာ္ပြန္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News