အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္မႈေတြက ကမၻာ႔ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး ထိခိုက္မႈေတြမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ(၂)ႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔အခ်ိန္ရေသးတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF)က ဧၿပီလ(၁၇)ရက္မွာ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ (IMF) ကထုတ္ျပန္တဲ့ (၂၀၁၈)ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာသတိေပးခဲ့တာပါ။

(၂၀၁၈)နဲ႔(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တို႔မွာ ကမၻာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက (၃.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ႐ွိေနမယ္လို႔ (IMF)ကခန္႔မွန္းပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈတင္းၾကပ္တာနဲ႔ တံု႔ျပန္တာေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစဖို႔ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ပ်က္စီးေစၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုအခ်ိန္မတိုင္မီပ်က္စီးေစတယ္လို႔ (IMF)စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ခ်ဳပ္ေမာရစ္စ္ ေအာ့ဘ္စတတ္ဖဲလ္ဒ္က ေျပာပါတယ္။ အခြန္တိုးေကာက္မယ့္အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔က တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္သတိေပးထားေပမဲ့ အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကို မစတင္ေသးဘူးလို႔ ေအာ့ဘ္စတတ္ဖဲလ္ဒ္က ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၀င္ေငြထက္ ထြက္ေငြမ်ားေနတာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရကုန္သြယ္ ေရးေ႐ွ႕ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သြင္းကုန္မ်ားေနတာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ (IMF) က ေျပာပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္နဲ႔ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တို႔မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံၿဖိဳးမႈႏႈန္းက (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ (၂.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာႏိုင္မယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News