လာမယ့္(၂၀၂၂)ခုႏွစ္အကုန္မွာ ကားလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခြင့္ျပဳေတာ့မွာပါ။ အရင္ကေတာ့ ကမၻာ့ကားထုတ္လုပ္သူေတြက တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ဖက္စပ္ကားထုတ္လုပ္ခဲ့ရၿပီး အခုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကားထုတ္လုပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အလားအလာ႐ွိတဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ နည္းပညာမွ်ေ၀ဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ခဲ့ တယ္လို႔ အေမရိကန္ဘက္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လကတည္းကစတင္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရးအျငင္းအခံုေတြကို တ႐ုတ္ကားေစ်းကြက္ကို ပိတ္ထားတာက ပိုဆိုးေစခဲ့ပါတယ္။ အခုေျဖေလ်ာ့လိုက္တဲ့အစီအစဥ္က တင္းမာမႈေလ်ာ့က် သြားေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူးလို႔ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကားေတြနဲ႔ မ်ိဳးစပ္ကားေတြထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခံထားရတာကို အခုႏွစ္မွာ ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ယာဥ္ေတြထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ ပယ္ဖ်က္မယ့္အျပင္ ကားေစ်းကြက္(၁)ခုလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို (၂၀၂၂)ခုႏွစ္အကုန္မွာ ပယ္ဖ်က္သြားမယ္လို႔ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ေရးေကာ္မ႐ွင္က ဧၿပီလ(၁၇)ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏုိင္ငံျခားသားေတြပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ကန္သတ္ထားတာ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္ကတည္းျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြက (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဖက္စပ္ပိုင္ ဆိုင္ထားတဲ့ကားလုပ္ငန္းေတြကိုသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ႐ွိေစဖို႔ အဲဒီအစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News