အႀကီးစားထုတ္ကုန္ (၃)မ်ိဳးနဲ႔ အသားေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္ဟာ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြား ခဲ့တယ္လို႔ တနလၤာေန႔က က်င္းပတဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံကြမ္က်ိဳးအေကာက္ခြန္ ခ႐ိုင္မွေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ (၃)မႈအထိျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားရဲ႕ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၁.၃)သန္းအထိရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မတ္လ (၂၇)ရက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ကြမ္က်ိဳးအေကာက္ခြန္ခရိုင္က အရာရွိ (၁၃၅)ဦးကို မတူညီတဲ့ ေနရာေတြကို ပို႔ခဲ့ၿပီး ေဆာ္လမြန္ငါးေမွာင္ခိုကူးမႈမွာ သံသယရွိတဲ့လူေတြကိုဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀းမွေဆာ္လမြန္ငါး ေမွာင္ခိုကူးမႈျဖစ္ရပ္ဟာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၈.၇)သန္းအထိရွိခဲ့တယ္လို႔ ကြမ္က်ိဳးအေကာက္ခြန္ခရိုင္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဇန္က်ဴ ကေျပာပါတယ္။

မတ္လ (၂၆)မွာ ေအးခဲထားတဲ့အစားအစာေတြကို အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔တဲ့အမႈမွ သံသယရွိသူ (၆)ဦးကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီေမွာင္ခိုကုန္ကူးမဲ့ သေဘၤာ(၂)စီးေပၚမွာ ကြန္တိန္နာ (၈၈)လံုးနဲ႔ ေအးခဲထားတဲ့အစားအစာေတြကို တင္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီး အေလးခ်ိန္တန္ေပါင္း (၁၈၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔လဲသိရပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္ကုန္မ်ားရဲ႕တန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆.၇)သန္းအထိရွိတယ္ လို႔လဲသိရပါတယ္။ ေမွာင္ခိုတင္ပိုမဲ့ ထုတ္ကုန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၾကက္ေျခေထာက္၊ ၀က္သားနဲ႔ အမဲသားေတြျဖစ္ၿပီး ဒီထုတ္ကုန္ေတြမွာအႏ္ၱရာယ္မကင္းတဲ့လက္ၡဏာေတြကို ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္ ခရိုင္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂ်င္က်ဴးကေျပာပါတယ္။ ယခုေမွာင္ခိုကုန္ကူးတဲ့အမႈဟာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးခဲထားတဲ့ပင္လယ္စာေတြကို ကြန္တိန္နာ (၃၀၅)လံုးနဲ႔ တင္ေဆာင္ထားၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅.၉)သန္းအထိရွိတယ္လို႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News