အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စတီးနဲ႕ အလူမီနီယံသြင္းကုန္ေတြေပၚ အခြန္ေကာက္ခံတာကို တုန္႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ထုတ္ကုန္ေတြ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖ႔ိုမတ္လ(၉)ရက္က တ႐ုတ္ဓါတ္သတၱဳ အဖြဲ႔အစည္းက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က စတီးနဲ႔ အလူမီနီယံသြင္းကုန္ေတြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႕ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္းဆိုမႈထြက္ေပၚလာတာပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ကုန္သြယ္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာလည္း သေဘာထားကြဲလြဲတာေတြ႐ွိပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ခံ တာဟာ (၁၅)ရက္အတြင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မွာျဖစ္ၿပီး ကေနဒါနဲ႔ မက္ၠဆီကို ႏိုင္ငံေတြကို ေျမာက္အေမရိကကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ျပန္ၫွိႏိႈင္းမႈအရ ဆိုင္းငံ့ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္ေတြအေပၚတန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ဖ႔ိုကို တ႐ုတ္အစိုးရက တိုက္တြန္းသင့္တယ္လို႔ တ႐ုတ္သံနဲ႔စတီးပစ္ၥည္းအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းေရးမွဴးလီဇန္ခ်ီက ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္သတ္ၱဳအသင္းရဲ႕ ဒုဥကၠ႒၀န္ဇန္ဂ်န္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာကုန္သြယ္မႈကာကြယ္ေရး၀ါဒနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို မေၾကာက္႐ြံ႔ ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ အလူမီနီယံေစ်းကြက္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ႐ွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရ႕ဲအလူမီနီယံ တင္ပို႔မႈဟာ ထုတ္ကုန္အားလံုးရဲ႕ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့ပါတယ္လို႔  ၀န္ကေျပာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News