ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ွံဳးမႈေတြ ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ ေရးေကာင္တာေတြပိတ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေတာင္ကုိရီးယားတရားေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ 
 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြျဖစ္ေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာမွာလည္း အဆံုးအ႐ွံဳးမ်ားေနတဲ့ ႏိုင္ငံတြင္းဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းကြက္ကို ေတာင္ကိုရီးယားတရားေရး၀န္ႀကီး ပါ့ခ္ဆန္ကီက ျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိေပးလိုက္ပါတယ္။
 
ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ ငံတြင္းမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ေလာင္းကစားမႈအျဖစ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ပါ့ခ္ဆန္ကီကေျပာခဲ့တာပါ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေရာင္းခ်ရာမွာ ဆံုး႐ွံဳးမႈႀကီးႀကီးမားမားေတြ႔ခဲ့ရသူေတြ႐ွိခဲ့တယ္လို႔လည္း ပါ့ခ္ဆန္ကီကေျပာခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားတရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရး ေကာင္တာေတြကို ပိတ္သြားဖို႔ရည္႐ြယ္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကိုျပင္ဆင္ေနၿပီး တျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြ ကလည္း ဒီအစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးမ႐ွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
အခုသတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ လႈပ္လႈပ္ ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားေရး၀န္ႀကီးရဲ႕မွတ္ခ်က္စကားဟာ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈကိုသာ ေျပာလိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမခ်ရေသးဘူးလို႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ အိမ္ေတာ္ေျပာခြင့္ရသူ ယြန္ယမ္းခ်မ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရရဲ႕တံု႔ျပန္မႈေတြကို ေနာက္ဆံုးအတည္မျပဳခင္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းက ေဆြးေႏြးေလ့႐ွိတယ္လို႔လည္း ယြန္ယမ္းခ်မ္က ေျပာပါတယ္။ 
 
 

Related News