အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဘိုးရင္းကုမၸဏီလိမိတက္ (Boeing) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇ ဘီလီယံတန္ဘိုးရွိေလယာဥ္ အစီး ၃၀၀ အားတ႐ုတ္ေလေၾကာင္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမွ ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအားေလယာဥ္မ်ားကိုစာခ်ဳပ္စားတမ္းျဖင့္ ငွားရမ္းသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ကုမဏီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရယခုသေဘာတူညီမႈအရ ၀ယ္ယူမည့္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ260 B-737s ၊ 40 B777s ႏွင့္  B787sတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီမႈသည္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာအေရာင္း အ၀ယ္္သေဘာတူညီမႈ ပမာဏမ်ိဳးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ စဥ္ကလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးျပီးထိုစဥ္ကလည္းBoeingကုမၸဏီႏွင့္ ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံတန္ဘိုးရွိေလယာဥ္အစီး ၃၀၀ ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့ဖူးသည္ဟုသိရသည္။  

 

Related News