သစ္သီးေစ်းကြက္အတြင္း ထိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြနဲ႔ တ႐ုတ္သစ္သီးကုန္သည္ေတြၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ေနလို႔ စည္းမ်ဥ္းေတြ တင္းက်ပ္ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ထိုင္းစီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနဟာ  သစ္သီးလက္ကားေရာင္း၀ယ္ရာမွာ ပိုၿပီးစည္းကမ္း တင္းက်ပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္တစ္ဦးက ထိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအေယာက္(၄၀၀)ဆီကေန သမင္မ်က္လံုးသီးေတြ၀ယ္ယူဖို႔ သေဘာတူညီထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာနက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး သမားေတြ ဆီက၀ယ္ထားတဲ့သမင္မ်က္လံုးသီးေတြအတြက္ က်သင့္တဲ့ထိုင္းဘတ္ေငြသန္း(၂၀၀)ကိုေပးေခ်ဖို႔ တ႐ုတ္သစ္သီး ကုန္သည္ဘက္ကျငင္းဆိုခဲ့တာပါ။
 
သေဘာတူညီမႈပယ္ဖ်က္တဲ့ကုန္သည္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းျပည္တြင္း ကုန္သြယ္ေရးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ညာရစ္ ကာေလယန္နာမစ္က ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက သစ္သီးေတြကို ထိုင္းလယ္သမားေတြဆီက တိုက္႐ုိက္၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ထိုင္းေစ်းကြက္ကို စတင္ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ကတည္းက စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ႐ွိေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းလယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။ 
 
တ႐ုတ္လုပ္ငန္းစုေတြဟာ ထိုင္းေစ်းကြက္ ႐ွယ္ယာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းသစ္သီးေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ ထိုင္းစီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း တ႐ုတ္သစ္သီး ကုန္သည္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ဟာ သစ္သီးေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားၿပီး ေစ်းကစား ေနၾကတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြဟာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြ ၾကားထဲမွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဒူးရင္းသီးနဲ႔ 
မင္းဂြတ္သီးေတြကို ထိုင္းေစ်းကြက္ထဲကေန ၀ယ္ယူေလ့႐ွိပါတယ္။
 
 
 
 

Related News