ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာBMW ကားကုမၸဏီကို ကိုရီးယား၀မ္ေငြ(၆၀)ဘီလီယံ ေက်ာ္၊ မာစီဒီး ကုမၸဏီကို ၀မ္ေငြသန္း (၇၈၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ ပိုေရွး ကုမၸဏီ ကို ၀မ္္ေငြသန္း(၁၇၀၀)ေက်ာ္စီ ေတာင္ကိုရီးယား အေကာက္ခြန္ဌာန က ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားအေကာက္ခြန္ဌာန အာဏာပိုင္ေတြဟာBMW ကားစီးေရ (၄)ေသာင္းေက်ာ္၊ မာစီးဒီး ဘန္႔ဇ္ ကားစီးေရ (၁)ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔  ပိုေရွးကားစီးေရ(၂)ေထာင္ေက်ာ္တို႔ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္းကို တရားမ၀င္တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ စံုစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင့္ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့တာပါ။
 
ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈစမ္းသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြဟာ အတုေတြျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ စမ္းသပ္တဲ့ေန႔ရက္ေတြ၊ အခ်က္အလက္ ေတြနဲ႔ ကားေမာ္ဒယ္နံပါတ္ေတြကို ေျပာင္းထားတာေတြျပဳလုပ္ၿပီး စာ႐ြက္စာတမ္းအတုေတြကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။
 
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့BMW ၊ မာစီးဒီးနဲ႔  ပိုေရွးကုမၸဏီေတြက ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ သန္႔စင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တာ၀န္ခံ(၁၄)ဦးကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳေတာ္ဆိုးလ္က အေကာက္ခြန္အာဏာပိုင္ေတြက တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး တရားစြဲဆိုထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြကုိလည္း ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳတင္သတိေပးစာေတြကို ေတာင္ကိုရီယား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၀န္ႀကီးဌာနက သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီေတြကို ပို႔ထားတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား မီဒီယာေတြက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။
 
 
 

Related News