ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအေနနဲ႔ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇၀)ေဒၚလာသတ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွာ စတင္ၿပီး တိုးျမႇင့္လစာကိုရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ၊ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဖိနပ္စက္႐ံုေတြလုပ္သား (၁)သန္းနီးပါးဟာ (၂၀၁၈)ႏွစ္စမွာစတင္ၿပီး လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ ရ႐ွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္မွာ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂ္ၢအဖြဲ႔ေတြဟာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္လမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ (၁၇၀)ေဒၚလာအထိတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
လခ်ီၾကာေအာင္ အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းတာေတြျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကေမာၻဒီးယားအလုပ္သမား၀န္ႀကီး အစ္ဆမ္ဟန္က အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီလမွာစတင္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံက စက္႐ံုေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္မွာရွိတဲ့ လုပ္သား(၁)သန္းနီးပါးကို လုပ္ခလစာေတြ တိုးျမႇင့္ေပး သြားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ကေမာၻဒီးယားအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက လုပ္သားေတြဟာ လက္႐ွိမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအေနနဲ႔ တစ္လကို အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ(၁၅၆) ေဒၚလာရ႐ွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံက လုပ္သားေတြဟာ အလုပ္သင္အေနနဲ႔ စတင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ခလစာေငြ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၅)ေဒၚလာရ႐ွိမွာျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္စတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ခလစာေငြတစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇၀)ေဒၚလာရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News