ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္နဲ႔ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ကားေတြထဲမွာ ျပည္ပကို မတင္ပို႔ခင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ကားစီးေရ(၁) သန္းေက်ာ္ကို ျပန္သိမ္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီဟာ ျပည္ပကို မတင္ပို႔ခင္မွာ စက္႐ံုထုတ္ကားကို  အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လုပ္သားေတြက စက္႐ံုအတြင္းမွာ မစစ္ေဆးလိုက္ႏိုင္တဲ့ကားစီးေရ(၁.၂)သန္းေက်ာ္ကို ေစ်းကြက္ထဲ ကေန ျပန္လည္သိမ္းဆည္သြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ကား ေတြကို မစစ္ေဆးခဲ့တာ ေတြ႐ွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဂ်ပန္ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကုမၸဏီဘက္ကို အသိေပးခဲ့တာလို႔ နစ္ဆန္းကုမၸဏီရဲ႕ဥကၠဌနဲ႔အလုပ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဟီ႐ိုတို ဆာအီကာ၀ါကေျပာပါတယ္။
 
ျပန္သိမ္းသြား မယ့္ကားေတြဟာ(၂၀၁၄)ေအာက္တိ္ုဘာလနဲ႔ အခုႏွစ္စက္တင္ဘာလၾကားမွာထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ နစ္ဆန္းကုမ္ၸဏီက ထုတ္လုပ္တဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ယံုၾကည္ခဲ့တဲ့သံုးစြဲသူေတြကို ေတာင္းပန္ တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ ျပန္သိမ္းသြားမယ့္ကားေတြရဲ႕တန္ဖိုးစုစုေပါင္းဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း(၂၂၀)ေက်ာ္ရွိမယ္လို႔သိရ ပါတယ္။ ျပင္ပစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စံုစမ္းမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားမယ့္အျပင္ ကုမၸဏီဘက္က လုပ္ေဆာင္ သြားမယ့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဂ်ပန္ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဆီအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ ကားစီးေရ(၆၀၀၀၀)ေလာက္ကို အေရာင္းရပ္ထားတယ္လို႔ နစ္ဆန္းကုမၸဏီဘက္ကအေစာပိုင္းမွာ ေျပာထား ပါတယ္။
 
 
 

Related News