နာဇီစစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟစ္တလာကုိယ္တုိင္ နာဇီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လိပ္စာမ်ားကို ၎၏လက္ေရးမူျဖင့္ ေရးမွတ္ထားသည့္မွတ္တမ္းစာအုပ္ကိုယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ယင္းစာအုပ္ကိုလက္ရွိပုိင္ဆုိင္သမ်ားမွာHenry Aldridge ၊ Son of Devizesႏွင့္ Wilts တုိ႔က ၾကမ္းခင္းေစ်း ျဗိတိန္ေငြ ေပါင္ ၁၅၀၀၀ျဖင့္ ေလလံေစ်းစတင္ဖြင့္လွစ္ျပီးေနာက္ ေလလံဖြင့္ေစ်းထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုသည့္ေစးႏႈန္းေပါင္ ၃၃၀၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟစ္တလာသည္ ယင္းစာအုပ္ထဲတြင္ ၎၏ကိုယ္ရံေတာ္၊ေလယာဥ္မွဴး၊ နာဇီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Goering ႏွင့္ ဟစ္တလာ၏လက္ေထာက္ Rudolf Hess တို႔အပါအ၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၂၀၀ တို႔၏ အိမ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္တကြ ၎တို႔၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

၎စာအုပ္ကိုသားေရျဖင့္ဖုန္းအုပ္ထားျပီး“မိစာၦတုိ႕ရဲ႕ထိပ္ေခါင္ မိစာၦမ်ား” (“who’s who of evil”  ) ဟုသတင္းမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းစာအုပ္ကိုဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ ဘာလင္ၿမိဳ႕၊ Reich Chancellery ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိအံဆြဲတစ္ခုထဲမွဗိုလ္မွဴး John Hodge က ေတြ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းစာအုပ္သည္စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာန၏ အစိတ္အပိုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

 

 

Related News