တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္မႈရေနတဲ့ အငွားစက္ဘီးစနစ္ကို တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕မွာ ေခတ္ၱရပ္နားသြားမွာျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့စက္ဘီး ရပ္နားတာေတြအတြက္ ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းပညာသစ္ ေတြကို စတင္သြားမွာျဖစ္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ 
 
တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသီးသီးက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အငွားစက္ဘီးေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔နဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့စက္ဘီးရပ္နားတာေတြကိုမျပဳလုပ္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ အငွားစက္ဘီးငွားရမ္းတဲ့ စနစ္ကို ေခတၱရပ္နားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရွိသူ ၀ူခ်ဴးဂန္းက ေျပာပါတယ္။
 
ေျမျပင္ အေျခအေနမွာလံုၿခံဳမႈရွိေစဖို႔၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔အငွားစက္ဘီးစနစ္ကို အားေပးဖို႔ ေခတၱရပ္နားထားရတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ အသစ္ခ်မွတ္ထားတဲ့အငွားစက္ဘီးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ၿမိဳ႕ေတာ္အာဏာပိုင္ ေတြဟာ အငွားစက္ဘီးေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ဖို႔တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀ူခ်ဴးဂန္းကေျပာပါတယ္။ေဒသရဲ႕ေျမျပင္ အေျခအေနေတြကို အေျခခံၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့စက္ဘီးငွားစနစ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ရာမွာ ေဒသဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို တင္း က်ပ္သင့္တယ္လို႔ ၀ူခ်ဴးဂန္းကေျပာပါတယ္။
 
အငွားစက္ဘီးေတြ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္နားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အငွားစက္ဘီးစီမံခန္႔ခြဲ ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို တင္းက်ပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀ူကေျပာပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ႀကီး တခ်ိဳ႕မွာ အငွားစက္ဘီးရပ္နားဖို႔အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုးအတားအဆီးေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔စီစဥ္ေနၿပီး အီလက္ထေရာနစ္သံုး အတားအဆီး စနစ္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာလို႔လည္း ၀ူကေျပာပါတယ္။
 
 
 
 

Related News