ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းရာသီမွာ တူနာငါးဖမ္းမိမႈျမင့္တက္ေနၿပီး တူနာငါးေတြဟာ ေစ်းကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္နည္းၿပီး ေစ်းေကာင္းရေလ့မရွိတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ငါးဖမ္းသမားေတြက စိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္။  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ အဓိကကၽြန္းျဖစ္တဲ့ေဟာ္ကိုင္းဒိုးကၽြန္းက ငါးဖမ္းသမားေတြဟာ ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းဖို႔ ေထာင္ထားတဲ့ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြမွာ တူနာငါးေတြဖမ္းမိေနတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္ေန ၾကပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းရာသီဟာ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္မွာ စတင္တာပါ။ ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းရာသီရဲ႕ငါးအမ်ားဆံုးဖမ္းလို႔ရႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြမွာ ဖမ္းမိတဲ့ဆယ္လ္မြန္ငါးပမာဏကနည္းေနပါတယ္။

ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းကာလရဲ႕ ပထမ(၁၁)ရက္အတြင္း ဖမ္းမိတဲ့ ဆယ္လ္မြန္ငါးပမာဏဟာ (၁၅)တန္ေလာက္ရွိၿပီး တူနာငါး ဖမ္းမိတဲ့ ပမာဏကေတာ့တန္(၁၃၀)ေက်ာ္ေနၿပီလို႔ ေဒသခံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုက ေျပာခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးမွာတူနာငါးဖမ္းမိတာက တန္(၁၂၀)ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါ တယ္။ တူနာငါးေတြဟာ အပူပိုင္းေဒသေတြရဲ႕ေရျပင္မွာေနထိုင္တာျဖစ္ၿပီး ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာတာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေဟာ္ကိုင္းဒိုးကၽြန္းဘက္ကို ေရာက္လာတာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေနပါတယ္။ ေစ်းေကာင္းရတဲ့ ဆယ္လ္မြန္ငါးဖမ္းမိတာ ေလ်ာ့က်ေနၿပီး ေစ်းကြက္မွာလူႀကိဳက္နည္းတဲ့ တူနာငါးဖမ္းဆီးရမိမႈက မ်ားေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံငါးဖမ္းသမားေတြကစိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္ငါးေတြ ထပ္ေတြ႕ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေဒသခံငါးဖမ္းသမားတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ 

 

Related News