အဖြဲ႔၀င္(၅)ႏိုင္ငံနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းေတြမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြကို ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိတဲ့ ဘရစ္ခ္စီးပြားေရးအစုအဖြဲ႔ဟာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယီက ေျပာပါတယ္။

 

Related News